Dernek İletişim: info@kasider.org

Basında KASİDER

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

KASIDER, Yönetim Kurulu Başkanı Sema Tüfekçiler başkanlığında ilk yönetim kurulu toplantısını Mapfre binasında Alfredo Muñoz’un vermiş olduğu mini bir davet eşliğinde gerçekleştirdi. Mapfre, KASIDER‘e her daim destek olacakları sözünü de verdi. Tüfekçiler toplantının açılış konuşmasında şunları söyledi: “Cinsiyete dayalı basmakalıp yargılar, kadınların kendilerine yol gösterecek rol modelden yoksun olmaları, buna rağmen erkeklerin bu konudaki ilişkilerinin daha güçlü olması, erkek egemen örgütlenme kültürü ile yönetilen kurumlarda kadınların pasifize edilmesi, kadınların iş ve aile dengesini kurmaya çalışırken daha fazla zorlanması gibi sorunlar kadınların iş hayatında hak ettiği konuma gelmesinin önündeki büyük engellerdir.“ Mapfre Sigorta Genel Müdürü Alfredo Muñoz ise “İK stratejilerimizin en önemli başlıklarından biri, ‘Çeşitlilik ve Fırsat Eşitliği Politikası.’ Sadece cinsiyete odaklanmıyor, tüm farklılıkları çeşitlilik kabul ediyoruz” dedi.

Sigorta şirketlerinin son dönemlerde geliştirdiği ürünlerin başında kadınlara yönelik hazırladıkları Kadına Değer Sigortası geliyor. Hemen hemen bütün şirketler, Türkiye’deki kadın potansiyelini de göz önüne alarak birbiri ardına ‘kadına değer’ ve ‘kritik hastalıklar’ sigortalarını pazara sunmaya başladı.

Kadınların ekonomik ve sosyal hayattaki rolü gittikçe artıyor. Buna paralel olarak aile içindeki karar mekanizmalarında da önemli bir paya sahip olan kadınlar her sektörden şirketler için oldukça önemli bir potansiyel oluşturuyor.

Kadına Değer Sigortası’Toplumdaki kadın potansiyelini değerlendiren sektörlerden birisi de sigorta sektörü oldu. Sigorta şirketleri birbiri ardına kadına yönelik hazırladığı ağırlıklı sağlık, kasko ve girişimcilik ürünleriyle onların sağlığını ve geleceğini güvence altına almayı hedefliyor. Bugün Türkiye’de nüfusun 39 milyonunu kadınlar oluşturuyor. AXA’nın dünya çapında yaptırdığı bir araştırmaya göre, kadınlara yönelik sigorta pazarının 2030 yılına kadar dünyada 2 kat büyümesi öngörülüyor. Türkiye’de ise bu beklenti yaklaşık 10 kat. Çünkü Türkiye’de kadınlar artık hem iş hem de sosyal hayatın içinde daha fazla yer alıyor. İşte tüm bu gelişmelerden hareketle kadınlar tüm sektörler için olduğu gibi sigorta sektörü içinde büyük bir Pazar anlamına geliyor.

Ağırlıklı ürünler sağlık branşında Şu anda piyasadaki mevcut ürünlerin büyük kısmını sağlık branşındaki ürünler oluşturuyor. Özellikle hastalıklardan yola çıkan sigorta şirketleri kadınların toplum içinde sahip olduğu anne, eş, evlat, işyeri sahibi gibi birçok rolünden hareketle meydana gelecek riskleri asgari düzeye indirmeyi hedefliyor. Bu nedenle sunulan ürünlerin büyük kısmını kritik hastalıklar oluşturuyor. Kadına özel sigortalar ağırlıkla kanser türlerini kapsıyor. Teminat kapsamına alınan kanserler, daha çok kadın organlarını ilgilendiren kanserler. Sigorta kapsamında meme kanseri, rahim kanseri, rahim ağzı kanseri, rahim içi kanseri, yumurtalık kanseri, tüplerdeki kanserler, vagina/vulva tümörleri, tiroid kanserleri sunulan poliçelerin içeriğini oluşturuyor. Çünkü kadın kanserleri son yıllarda dünyada ve ülkemizde çok hızlı yayılıyor. Son raporlara göre 2030 yılında kadınlarda kansere bağlı ölüm sayısının dünya genelinde 5.5 milyona ulaşması bekleniyor.

Kadınları tehdit eden tüm hastalıkları teminat altına alıyor

Anadolu Hayat Emeklilik, kadına özel hazırladığı Kritik Hastalık Sigortası ile kadınlara yönelik yaşam kaybı riskine karşı önemli teminatlar sağlıyor. Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü M. Uğur Erkan, bu ürünle ilgili bilgi verirken şunları söyledi: “Sigortalılarımızı kadın kanserleri (meme, yumurtalık, rahim, rahim ağzı, fallop tüpü, vajina/vulva kanserleri), rahim ağzı ve memede kansere zemin hazırlayan hücresel yapı değişikliklerin teşhisi (rahim ağzında karsinoma in-situ, memede karsinoma in-situ), sistemik lupus eritamatozus hastalığı (SLE), kronik ve ciddi romatoid artrit hastalığı, ciddi düzeyde kemik erimesi (Osteoporosis) ve karsinoma in-situ nedeni ile rahmin alınmasına (Histerektomi) karşı teminat altına alıyoruz. Tam Kapsamlı KHS ürünümüzde ise günümüzde en sık karşılaşılan rahatsızlıklardan olan kanser, kalp krizi, inme, böbrek yetmezliği gibi hastalıkların yanı sıra sigortalılarımız ameliyatı gerçekleştirilmiş koroner arter by-pass, kalp kapakçığı, aort greftleme cerrahisi, ameliyatı gerçekleştirilmiş organ nakli, multiple skleroz, körlük, paralizi, uzuv kaybı, koma, işitme kaybı, iyi huylu beyin tümörleri, kan transfüzyonu yolu ile HIV, parkinson, konuşma kaybı, motor nöron hastalığı, kardiyomiyopati ve aplastik anemi gibi çok çeşitli rahatsızlıklara ve yaşam kaybı riskine karşı sigortalılarımızı teminat altına alıyoruz.”

Kadınlar bu sigorta ürünlerine ilgi gösteriyor

Gulf Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Ayşe Gardet

Kadınlara yönelik sigorta çeşitlerinin artması yönünde uzman görüşünü de yine bir kadın sigortacıdan aldık. Gulf Sigorta olarak, gerek üst yönetim kadrosunda kadınların çoğunlukta olması, gerekse şirket genelinde kadın sayısının fazlalığının gurur duydukları bir istatistik olduğuna dikkat çeken Gulf Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Ayşe Gardet, kadınların artık aile yapısı içerisindeki karar mekanizmasında önemli rol oynadıklarını söyledi. Ailenin ve geleceğin güven altına alınmasının hele hele çocuklar varsa kadın için öncelikli bir konu olduğunun altını çizen Gardet, “Bugün kanser sigortası, kritik hastalıklar ürünümüz ve ferdi kaza poliçelerimiz, kadınların rağbet ettiği ve faydalı bulduğu ürünler arasında sayılabilir” dedi. Kadın sigortaları için bugün belli başlı branşlarda ürünlerin olduğunu kaydeden Gardet, zaman içinde başka ürün gruplarında da bunun yaygınlaşacağını söyledi. “Türkiye’de 39 milyonu aşkın kadın bulunduğunu düşünürsek, kadınların ne istediğini iyi anlamamız, kadınları doğru hizmet ve ürünlerle buluşturabilmemiz lazım” diyen Gardet, şu anda kadınlara yönelik sunulan ürünlerin ağırlıklı olarak sağlık branşında olduğunu belirtti. Gardet, “Data analizi derinleştikçe ürünler de çeşitlenecektir. Bilim nasıl kadın beyni ve erkek beyni işleyişindeki farklılıkları net olarak ortaya koyabiliyorsa, bizler de sektör dinamiklerini izleyerek, aktüerlerimizden faydalanarak, dünyadaki gelişmeleri takip ederek, farklı ihtiyaçlara bunları karşılayabilecek şekilde kurgulanmış ve fiyatlanmış ürünler sunabilmeliyiz” dedi.

Kadına değer sigortası önemli bir ihtiyaç

BNP Paribas Cardif Türkiye CEO’su Cemal Kişmir

BNP Paribas Cardif Türkiye’nin geliştirdiği “Kadına Değer Sigortası” ürünü göğüs kanseri, rahim kanseri, rahim ağzı kanseri ve yumurtalık kanseri gibi kadınlara özel kanser türlerine karşı güvence sağlıyor. 18-50 yaş arasındaki kadınları teminat altına alan Kadına Değer Sigortası, göğüs kanseri, rahim kanseri, rahim ağzı kanseri ve yumurtalık kanseri gibi kadın hastalıklarına bağlı kanser türlerinden biri için teşhis konulduğunda sigortalıya ödeme yaparak, vefat durumunda ise sigortalının kanuni mirasçılarına ödeme yaparak finansal destek sağlıyor. BNP Paribas Cardif Türkiye CEO’su Cemal Kişmir, “Kadın kanserlerinin son yıllarda dünyada ve ülkemizde çok hızlı yayıldığını gözlemliyoruz. Son raporlara göre 2030 yılında kadınlarda kansere bağlı ölüm sayısının dünya genelinde 5.5 milyona ulaşması bekleniyor. Bu veriler doğrultusunda Kadına Değer Sigortası’nın önemli bir ihtiyacı karşılayacağını düşündük. Ürünümüzle risk grubuna giren kadınları, kadınlara özel kanser türlerine karşı güvence altına alıyoruz” değerlendirmesini yapıyor.

Teminat tutarı nakit olarak ödeniyor

Kadına değer sigortaları

Fibaemeklilik, kadın kanserlerine yönelik Pembe Kurdele Sigortası’nı hizmete sundu. ‘Pembe Kurdele Paketi’, bir birey herhangi bir kadın kanseri türüne yakalandığında bunu belgelemesinden 30 gün sonra, hastane faturası gibi ek bir belge gerekmeden teminat tutarının nakit olarak ödenmesini sağlıyor. Böylece kişi, bu tutarı ister tedavi masraflarında, isterse farklı ihtiyaçları için kullanabiliyor.

AXA Sigorta, Kadın Girişimci Sigortası’nı, iş yeri sigortası ürününü farklı destek hizmetleriyle zenginleştirerek ve tamamen kadın girişimcilerin hayatına değer katmak ve karşılaştıkları zorluklara karşı güçlendirmek amacıyla yeniden hazırladı. İş yeri sigortasını oldukça geniş kapsamlı asistans hizmetleriyle genişleten şirket, girişimci kadınların bir yandan iş yerlerini tek bir poliçe ile teminat altına alırken diğer yandan bireysel ihtiyaçlarını da kolaylıkla karşılamalarını sağlıyor. Ürün, iş yeri sigortası hizmetlerinin yanı sıra 7/24 Kadın Sağlığı Danışma Hattı, sağlıklı beslenme, yurt dışı medikal ikinci görüş hizmetlerini kapsayan medikal hizmetler, seyahat asistans ve concierge hizmetlerini kapsayan kişisel hizmetleri kapsıyor. Ayrıca, araç ve konut asistansı, çocuk sağlığı danışma, evde çocuk ve yaşlı bakımı konularını kapsayan aileye özel asistanslık hizmetleri, spa ve spor salonu indirimleri ile kadın girişimcilere üstlendikleri sorumluluklarını yerine getirmeleri ve hayatlarını kolaylaştırmaları için destek oluyor.

Kadın sürücüler Prenses Kasko ile rahat

Kadına değer sigortaları

Türkiye’de artan kadın sürücü sayısı da sigorta şirketlerini harekete geçirdi. Sadece sağlık ve girişimcilik değil kasko konusunda da kadınları unutmayan şirketler arasında ilk sırada Ray Sigorta geldi. Kadın sürücülerin kaza anında yaşadıkları sorunları inceleyen ve beklentilerini analiz eden Ray Sigorta, hazırladığı Prenses Kasko ürününü kadın sigortalılarına sundu. Bu ürün sayesinde kadın sürücüler kaza sonrası olay yerinde Ray Sigorta yetkilisine ulaşıyor. Kadın sürücüsü kaza sonrasında veya hasar anında tek yapması gereken, 444 4 729 numaralı telefondan öncelikli hizmet almak için Ray Sigorta yetkilisine ulaşmak. Ray Sigorta yetkilileri bu çağrıyı aldıktan sonra olay yerine hızla ulaşıyor ve tüm hasar süreçlerini yönetecek güvenilir bir motor vale yönlendiriyor. Motor vale, çekicinin gelmesi ve hasarlı aracın olay yerinden çekilmesi işlemini gerçekleştirdikten sonra, sigortalının onarım süresi boyunca kullanacağı ikame aracın tercih edilen yere teslim edilmesini sağlıyor.

Garanti Emeklilik’in sunduğu ‘Sağlıklı Kadınlar Sigortası, jinekolojik kanser türleri, meme kanseri ve tiroit kanseri risklerine karşı finansal güvence sağlıyor. Alacağınız toplu para ile ister tedavi masraflarınızı ister diğer giderlerinizi karşılayabiliyorsunuz. Yaşam kaybı durumunda ise poliçede belirlenen teminat tutarı hak sahiplerine ödeniyor. Sigorta kapsamında iken yaşam kaybı olması halinde 15 bin TL, tehlikeli hastalık durumunda ise 75 bin TL ödeme yapılabiliyor. Sigortalının tehlikeli hastalıklar teminatına hak kazanabilmesi için sigorta başlangıç tarihinden itibaren 90 gün geçmiş olması gerekiyor.