Dernek İletişim: info@kasider.org

KASIDER TARİHÇESİ

TÜRK KADIN HAKLARI KRONOLOJİSİ 

1913 Kadınlar ilk kez devlet memuru olarak çalışmaya başladı. (Posta santrali)
1914 İnas Darülfünunu adı altında kızlar için bir yüksek öğretim kurumu açıldı.
1921 Darülfununda karma eğitime geçildi.
1924 Tevhid-i TEdrisat Kanunu ile kız ve erkekelr eşit haklarla eğitim görmeye başladılar.
1926 Türk Medeni Kanunu kabul edildi. Kadınlara boşanma, velayet hakkı, malalrda tasarruf hakkı tanındı.
1930 Belediye seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı.
1933 Köylerde muhtar olma ve ihtiyar meclisine katılma hakkı.
1934 Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verildi.
1935 TBMM’ne ilk kez 18 kadın milletvekili girdi.
1950 İlk kadın belediye başkanı Mersin’den seçildi. (Sadiye Hanım)
1985 Türkiye, Birleşmiş Milletler Kadınları Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi’ni imzaladı ve sözleşme 1986’da yürürlüğe girdi.
1991 Kadın Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü kuruldu.
1995 Kadın Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğünce aylık “Kadın Bülteni” çıkarıldı.
1998 Aile içi şiddete uğrayan kişilerin korunması için gerekli tedbirlerin alınmasını  düzenleyen kanun yürürlüğe girdi.
2002 Yeni Türk Medeni Kanunu yürürlüğe girdi.
2002 CEDAW Ek İhtiyari Protokolünün onaylanması.
2003 “Haydi Kızlar okula!” kampanyası.
2019 KASIDER Kuruluşu