Dernek İletişim: info@kasider.org

  30/03/2022

DUYURU METNİ

Derneğimizin olağan genel kurul toplantısının Quick Tower İçerenköy Mah. Umut Sokak No:10-12 Kat: 7 Ataşehir İstanbul Quick Sigorta A.Ş. adresinde , 21/04/2022 tarihinde, saat: 08.00’da salt çoğunlukla, salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde çoğunluk aranmaksızın 10/05/2022 tarihinde saat 18:30’da aynı yerde aşağıdaki gündemle yapılmasına ve yapılacak genel kurul toplantısına ilişkin tarih, yer, saat ve gündem bilgilerinin Derneğimiz İnternet Sitesi’nde  yayınlanmasına ve üyelerimizin Derneğimiz nezdinde kayıtlı son e-mail adreslerine gönderilmek suretiyle e-mail atılması  yoluyla üyelere duyurulmasına karar verilmiş olup; gündem maddelerini aşağıda bilgilerinize sunarız.

Tüm Üyelerimizin Toplantıya katılımını bekliyoruz.

LCV: Lütfen katılımızını servin.peker@kasider.org email adresine 20/04/2022 tarihine kadar bildiriniz.

 

GÜNDEM

1.      Açılış ve Yoklama / İstiklal Marşı.
2.      Divan Heyetinin seçilmesi.
3.      Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması.(Sema Tüfekçiler )
4.      Gelir Gider hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaya sunulması. (Denise Nart )
5.      Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun ibrası. (Yağmur Aksudoğan )
6.      Yeni dönem Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri, Denetim Kurulu asıl ve Yedek üyelerinin seçilmesi.
7.      Yeni dönem aidatlarının belirlenmesi.
8.      Tüzük “Derneğin Gelir Kaynakları” Başlıklı 12. Maddesinin; üye aidatlarına ilişkin 1. Bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesinin görüşülmesi (EK-1).
9.      Dilek ve temenniler.
10.  Kapanış.

Eski Metin

Yeni Metin

Madde 12 – Derneğin Gelir Kaynakları

Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1-Üye Aidatı: Üyelerden 2019 -2020 yılı giriş ödentisi olarak 200 TL, yıllık olarak da 100 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir. 2021 ‘den itibaren üyeliğe kabul edilecek olan kişilere ait ödenti, Yönetim Kurulu tarafından her yıl oy çokluğu ile belirlenir.

Madde 12 – Derneğin Gelir Kaynakları

Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1-Üye Aidatı: Üyelerden 2022  yılı itibariyle, giriş ödentisi olarak 1,00 TL, yıllık olarak da 1,00 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir. 2022 yılından itibaren üyeliğe kabul edilecek olan kişilere ait ödenti, Yönetim Kurulu tarafından her yıl oy çokluğu ile belirlenir.27. Haziran. 2019

KASIDER & KADIN SİGORTACILAR DERNEĞİ

GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

SAYIN ÜYE

Dernek yönetim kurulunun 20/06/2019 tarihli ve 2019/1 sayılı kararıyla 11/07/2019 tarihinde saat:19.00’da Büyükdere Cad No: 100-102 Maya Akar Center B Blok Kat: 5
34394 Esentepe, Istanbul adresinde olağan genel kurul toplantısının aşağıda belirtilen gündemle yapılacağı, ilk toplantıda gerekli çoğunluk sağlanamazsa veya ertelenmesi halinde ikinci toplantının 18/07/2019 tarihinde aynı yer, saat ve gündemle yapılacağı konusu tarafınıza işbu elektronik posta yolu ile tebliğ edilmiştir.

TEBLİĞ EDEN
SEMA TÜFEKÇİLER
BAŞKAN

Gündem:
1-     Açılış ve Yoklama
2-      İstiklal Marşı ve saygı duruşu
3-      Divan Teşekkülü
4-      Yönetim Kurulu Başkanının Konuşması
5-     2019-2020 Çalışma Planı  okunması
6-     Tahmini Bütçenin görüşülmesi ve kabulü
7-     Dernek Organlarının seçimi
8-     Dilek ve temenniler
9-     Kapanış